Infinity CBD Best CBD Products uk

Are you tired of CBD products that don't deliver the quality and effectiveness you deserve? Look no further, we've got you covered with our range of FSA validated products!

We make a wide range of premium CBD products which are infused with the best Full and Broad Spectrum CBD extracts that we produce in our purpose built labs in Pembrokeshire, Wales. As fellow CBD users and Medical Cannabis patients, we understand the importance of traceability, peace of mind and effectiveness in our products. So we only released them once thoroughly tested by real world users to ensure effectiveness. 

Welcome!

Have you had enough of CBD products that fall short of providing the results you're looking for? Your search ends here; we've got your back with our assortment of FSA Validated products!

Our extensive collection of premium CBD products are enriched with the finest Full and Broad Spectrum CBD extracts that are meticulously crafted in our dedicated laboratories located in Pembrokeshire, Wales. Being regular CBD consumers and Medical Cannabis patients ourselves, we acknowledge the significance of traceability, assurance, and potency in what we offer. Therefore, we only bring products to the market after comprehensive real-world user testing to confirm their efficacy.

Browse Shop

The Best CBD Christmas Gifts

We've compiled a guide for the best CBD Christmas Gifts this year, whether it's some pampering products to treat yourself to a CBD Bath/ Massage or whether it's kitting someone out with the best starter bundle to try CBD Drops and a topical like the CBD Muscle Salve, we've got you covered! 

Read our CBD Christmas Guide

New Product Alert!

We've just launched our premium range of CBD Bath Salts made with Himalayan and Dead Sea Salts. Using our custom formula of water soluble Full Spectrum CBD.

Indulge in a moment of pure tranquillity with this premium Calming Botanical CBD Bath Soak, blended with an exquisite elixir that speaks to your soul. Designed for those moments when life's challenges seem overwhelming, this premium blend of natural ingredients is your ally, offering an escape into a world of pure relaxation and rejuvenation.

This way!

CBD Muscle Salve?

There's a reason it's our best seller! 

Jump into the reviews to find out why! 

This way!

Welcome to Infinity CBD! Your one stop shop for Premium CBD products ranging from FSA Validated Organic CBD Drops, to CBD Massage Oils, Muscle Salves, Bath products and more!

We've been around the block since our launch in 2019, and understand how important traceablity, consistency and peace of mind are to our customers.

We have our own purpose built labs that run on carbon neutral electricity in the heart of Pembrokeshire where we formulate these products ourselves.

CBD Bath
Time

Valentines Day Gifts This Way!
(cheeky discount inside)

We have a curated seletion of the perfect CBD Valentines Day gifts this way

CBD 
Drops

Sale O'Clock!

NEW 2024 PRODUCT RELEASE!

We are so proud to finally release this blend of Pink Himalayan, Dead Sea and Hawaiian Black Lava Sea Salts and our famous water soluble Full Spectrum CBD formula. 

Introducing the expertly crafted CBD Muscle Soak that is ready to release that tension you've been holding, dropping those shoulders for optimal you time. 

Self care isn't selfish, it's essential!

Relaxing Full Spectrum CBD Bath Salts Muscle Soak
Relaxing Full Spectrum CBD Bath Salts Muscle Soak
Relaxing Full Spectrum CBD Bath Salts Muscle Soak
Relaxing Full Spectrum CBD Bath Salts Muscle Soak
Relaxing Full Spectrum CBD Bath Salts Muscle Soak
Relaxing Full Spectrum CBD Bath Salts Muscle Soak
Relaxing Full Spectrum CBD Bath Salts Muscle Soak
Relaxing Full Spectrum CBD Bath Salts Muscle Soak
Relaxing Full Spectrum CBD Bath Salts Muscle Soak
Relaxing Full Spectrum CBD Bath Salts Muscle Soak
Relaxing Full Spectrum CBD Bath Salts Muscle Soak
Relaxing Full Spectrum CBD Bath Salts Muscle Soak

Cyhyr CBD Soak Halwynau Bath Tiwb Prawf

£8.00

Dyma'r fersiwn maint gweini sengl o'n Soak Cyhyr CBD Sbectrwm Llawn hynod boblogaidd gyda chyfartaledd o 75mg CBD yn ein fformiwleiddiad Sbectrwm Llawn sy'n hydawdd mewn dŵr clasurol.

Mae gan bob un diwb profi gwydr y gellir ei ddefnyddio fel cyfran deithio pe baech yn prynu'r tuniau mwy yn y dyfodol!

Profwch y goddefgarwch eithaf mewn hunanofal gyda'r Halen Bath Dadwenwyno Cyhyrau CBD hyn. Mae'r cyfuniad premiwm hwn o gynhwysion naturiol yn fwy na chynnyrch bath yn unig; mae'n elixir adfywiol i'ch croen , yn falm lleddfol i'ch corff , yn debyg i baned cynnes o de ysgogol i'r enaid .

Mae ein fformiwleiddiad unigryw yn priodi priodweddau iachau Halen Môr Lafa Du Hawaiaidd , halwynau Himalayaidd Pinc a Môr Marw , gan greu mwydo dadwenwyno heb ei ail . Mae pob gronyn o halen yn gweithio i leddfu cyhyrau blinedig a maethu'ch croen , tra bod yr halen lafa Hawaiaidd sydd wedi'i drwytho â charbon yn gadael eich croen yn teimlo'n fywiog ac wedi'i adnewyddu .

Ond yr hyn sy'n gwneud y cynnyrch hwn yn wirioneddol ryfeddol yw ein cyfuniad arferol o CBD Sbectrwm Llawn sy'n hydoddi mewn dŵr gan sicrhau ei fod yn amsugno'n gyfartal ar hyd a lled eich corff. Yn wahanol i gynhyrchion bath CBD eraill sy'n gadael y CBD yn arnofio ar ben y dŵr. Gyda 75mg o CBD wedi'i bacio ym mhob tiwb prawf, mae'r Muscle Soak hwn yn gweithio rhyfeddodau wrth gynorthwyo adferiad a lleihau llid. Mae'r olewau hanfodol oeri a ychwanegir at y cyfuniad yn gwella nid yn unig ei effeithiau therapiwtig ond hefyd ei apêl synhwyraidd, gan wneud pob bath yn brofiad gwirioneddol ymgolli wrth i'r aroglau greu argraff ar y synhwyrau.

Mae'r Halenau Bath CBD hyn yn addo profiad heb ei ail o dawelwch ac adnewyddiad. Ar ôl socian yn y cyfuniad moethus hwn, byddwch yn dod i'r amlwg yn barod i fynd i'r afael ag unrhyw beth y mae bywyd yn ei daflu atoch.

Rhowch yr ychwanegiad perffaith hwn at unrhyw drefn hunanofal yn anrheg i chi'ch hun neu rywun annwyl. Cynyddwch eich profiad ymdrochi gyda'n Halenau Bath Dadwenwyno Moddiad Cyhyrau CBD - yr epitome o foethusrwydd yn hunanofal CBD.

Gadewch i bob bath fod yn wahoddiad i adnewyddu, adfer ac adnewyddu gyda'n Halenau Bath CBD. Nid cynnyrch arall yn unig yw hwn; mae'n anrheg ymlacio a llonyddwch wedi'i lapio mewn potel!

Mae'r cynnyrch hwn yn gweithio'n wych o'i gyfuno â'r Muscle Salve unwaith y bydd wedi'i sychu i gael y canlyniadau gorau posibl!

Defnydd:

Ychwanegwch y cynnwys cyfan i faddon poeth a chymerwch socian lleddfol!

Ar gyfer defnydd allanol, amserol yn unig. Gallwch roi ychydig bach ar yr ardal yr effeithiwyd arni a rhwbio mewn mudiant cylchol yn ysgafn fel exfoliant tylino yn ogystal ag ar gyfer rhyddhad wedi'i dargedu tra yn y bath.

Storio mewn lle oer, sych. Peidiwch â chyffwrdd â'ch llygaid ar ôl trin yr halwynau, golchwch eich dwylo'n drylwyr ar ôl dal yn uniongyrchol. 

Rhagofalon:

Rinsiwch rhag ofn y byddwch yn dod i gysylltiad â llygaid neu lid y croen. Nid yw'r cynnyrch hwn wedi'i gynllunio i wneud diagnosis, trin, gwella neu atal afiechyd. Profwch ar ddarn bach o'r croen cyn ei gymhwyso'n llawn.

Cynhwysion:

Halen Môr Marw, Halen Môr Himalayan, Halen Lafa Du Hawaii, Olew CBD Sbectrwm Llawn , Fitamin E, Polysorbate 80, Ewcalyptws, Lemon verbena, Teim.

View Details
387A0133.jpg__PID:c8a89ea9-1092-4017-903f-7b29c6041a2f

We explored a local (legal!) hemp farm to find out how their most recent crop went, and to find out more about sustainable construction materials that Hemp can create! 

We'll be back this year to follow their story and bring you more amazing behind the scenes photos and videos of this amazing farm! 

Read more about this Pembrokeshire Hemp Farm

CLICK HERE FOR MORE!

Best CBD Massage Oil UK

CBD Massage is the new go to way to pamper yourself. With a potent all natural formula, these CBD Massages can optimise your relaxation and recovery! 

We break down what to look out for, and how to get the best cost effective CBD Massage products! 

Let's jump in! 

Everything you need to know about CBD Massage Therapy

Click here to read more! 

Best CBD Oil UK

Working out what the best CBD product to buy can be stressful, and let's be honest that's the last thing you need! 

Having been in this industry for five years from retail all the way through to manufacutring and compliance, we know what it takes to make a trust worthy product, and how important it is to have complete peace of mind as a consumer. 

Navigating the Best CBD Oil in the UK for an Elevated Wellness Experience

Read more here! 

THIS WEEKS BEST SELLERS:

CBD Muscle Salve | Vegan Friendly Infinity CBD - 250mg - 1,000mg InfinityCBDUK
All natural vegan friendly CBD Muscle Salve
CBD Muscle Balm body butter all natural
Best CBD Muscle Balm UK
CBD Muscle Salve Infinity CBD
Best Extra Strong CBD Muscle Balm UK Infinity CBD Muscle Salve
Extra strong CBD Muscle Salve Infinity CBD
best cbd muscle balm uk
CBD Muscle Salve | Vegan and All Natural
CBD Muscle Salve CBD Topicals Vegan All natural by Infinity cbd
CBD Muscle Salve | Vegan Friendly Infinity CBD - 250mg - 1,000mg InfinityCBDUK
All natural vegan friendly CBD Muscle Salve
CBD Muscle Balm body butter all natural
Best CBD Muscle Balm UK
CBD Muscle Salve Infinity CBD
Best Extra Strong CBD Muscle Balm UK Infinity CBD Muscle Salve
Extra strong CBD Muscle Salve Infinity CBD
best cbd muscle balm uk
CBD Muscle Salve | Vegan and All Natural
CBD Muscle Salve CBD Topicals Vegan All natural by Infinity cbd

Cyhyrau CBD Salve | CBD Anfeidredd Cyfeillgar Fegan - 250mg - 1,000mg

£39.99
Best Extra Strong 2000mg CBD Oil Drops UK
Best extra strong CBD Oil drops UK
2000mg Broad Spectrum Drops
all natural cbd oil drops infinity cbd 2000mg
extra strong all natural cbd oil drops
Best organic CBD Oil Drops UK extra strong
Vegan Natural Extra Strong CBD Drops made in UK Lab Tested
Extra Strong Organic CBD Oil Drops UK
Infinity CBD Oil Packaging 2000MG CBD
CBD Oil drop precautions
All natural cbd oil drops made in wales
Infinity CBD Oil Drop range vegan and all natural
Best cbd oil drops extra strong
Best Extra Strong 2000mg CBD Oil Drops UK
Best extra strong CBD Oil drops UK
2000mg Broad Spectrum Drops
all natural cbd oil drops infinity cbd 2000mg
extra strong all natural cbd oil drops
Best organic CBD Oil Drops UK extra strong
Vegan Natural Extra Strong CBD Drops made in UK Lab Tested
Extra Strong Organic CBD Oil Drops UK
Infinity CBD Oil Packaging 2000MG CBD
CBD Oil drop precautions
All natural cbd oil drops made in wales
Infinity CBD Oil Drop range vegan and all natural
Best cbd oil drops extra strong

2,000mg (20%) CBD Olew Diferion Ychwanegol Cryf

£49.99
1000mg CBD Oil Drops Vegan InfinityCBDUK
Best CBD Oil Drops UK Wales
Broad spectrum cbd drops 1000mg
Best CBD Oil Drops UK
All natural and vegan cbd oil drops infinity cbd
All natural CBD Oil drops Infinity cbd wales
Best vegan cbd oil drops Infinity CBD
1000mg Drops CBD Oil
CBD Oil Drops Vegan all natural 1000mg
1000mg CBD Oil Drops Vegan InfinityCBDUK
Best CBD Oil Drops UK Wales
Broad spectrum cbd drops 1000mg
Best CBD Oil Drops UK
All natural and vegan cbd oil drops infinity cbd
All natural CBD Oil drops Infinity cbd wales
Best vegan cbd oil drops Infinity CBD
1000mg Drops CBD Oil
CBD Oil Drops Vegan all natural 1000mg

1000mg CBD Olew Diferion Fegan

£31.99
Best CBD Roll On UK Calm Stick anti anxiety CBD
CBD Roll On Calm Stick Full Spectrum
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Fibromyalgia Natural
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Lavender Vegan
CBD Roll On the Calm Stick
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Relaxing Roll On Vegan
All natural CBD Skin Care Roll On
Best CBD Roll On UK Calm Stick anti anxiety CBD
CBD Roll On Calm Stick Full Spectrum
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Fibromyalgia Natural
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Lavender Vegan
CBD Roll On the Calm Stick
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Relaxing Roll On Vegan
All natural CBD Skin Care Roll On

CBD Roll On | Y Ffon Tawel 500mg Rhôl Tylino Ar Fegan Gyfeillgar a Holl Naturiol

£19.99
Best CBD Gifts for Christmas 2023

Anrhegion CBD Gorau ar gyfer y Nadolig

Jul 31, 2023 Rowan Bailey

Ein canllaw i'r Anrhegion CBD Gorau ar gyfer y Nadolig.

Rydym wedi bod yn gweithio yn y diwydiant CBD ar y stryd fawr ac ar-lein ers 2018. Rydym wedi gweld ein cyfran deg o bryniannau Nadolig, ac anrhegion a argymhellir, yn ogystal â phrofi bron bob math o gynnyrch CBD y gallwch chi ei ddychmygu.

Rydyn ni'n dadansoddi'r Anrhegion CBD gorau ar gyfer y Nadolig hwn, gan gwmpasu'r rhai ar gyfer ffrind, rhywun annwyl, neu'r ffrind ystyfnig hwnnw a allai wneud â rhoi cynnig ar CBD o'r diwedd. Rydym yn gwerthfawrogi y gall fod yn anodd gwybod beth i'w ddewis, ble i ddechrau a phoeni a fydd y person rydych chi'n prynu'r anrheg CBD ar ei gyfer yn gwybod sut i'w ddefnyddio! Ond peidiwch ag ofni, rydym bob amser wrth law am ôl-ofal gyda chefnogaeth lawn ar sut i gael y gorau o'ch anrhegion CBD y Nadolig hwn!

Felly neidiwch i mewn, ac edrychwch ar ein hawgrymiadau gwych ar gyfer y nadolig yma, a does dim angen dweud ein bod ni i gyd yn gobeithio y cewch chi'r diwedd gorau i'r flwyddyn!

View Details
Section
Drop element here

Jump straight in and take our FREE consultation quiz to get a personalised recommendation for your CBD needs!  

Click HERE

SHOP BY COLLECTIONS

CBD Drops

We have a wide range of options from 2.5% up to 40%. All lab tested and made with organic single source CBD.

CBD SKincare

Whether you want a gentle balm for sensitive skin, or a decadent whipped muscle butter that will nourish your skin whilst massaging your muscles, we've got you covered!

CBD Massage

CBD Massage is everywhere now, and with many therapists and spas now stocking and using our formula, it's clear you're in the right place to pamper yourself! 

Home Fragrance

Set your relaxation ritual right with the right setting for body and mind.

Legal Medical Cannabis Supplies

Everything you need to store, maintain and clean your medical cannabis dry herb vaporisers and comprehensive support guides, educational content and reviews.

Bath time 

Everything you need to get setup for a soothing bathing experience like no other. 

Full Spectrum Best CBD Bath Bomb Gifts Online UK
Full Spectrum Best CBD Bath Bomb Gifts Online UK
Full Spectrum CBD Bath Bombs UK
Full Spectrum Best CBD Bath Bomb Gifts Online UK
Full Spectrum Best CBD Bath Bomb Gifts Online UK
Full Spectrum CBD Bath Bombs UK

Ymlacio Tawelu Bom Bath CBD

£11.99

Mae ein cydbwysedd manwl rhwng olewau hanfodol Lafant a Peppermint wedi'i gynllunio i fynd â chi ar daith o ymlacio ac eglurder. Gadewch i'r ewynnu lifo drosoch chi tra bod yr halwynau Epsom yn helpu i ymlacio'ch cyhyrau. Bydd y Menyn Shea yn maethu'ch croen yn ofalus ochr yn ochr â'r trwyth olew olewydd ac almon.

Rydym wedi gweithio'n feistrolgar ar ein CBD a'n olewau i ddod yn hydawdd mewn dŵr yn eich bath, mae hyn yn golygu y bydd y CBD wedi'i ddosbarthu'n gyfartal ar hyd a lled eich corff (nid dim ond arnofio ar ei ben gan ofalu am eich pen-gliniau fel mynyddoedd môr olewog). Mae hyn yn golygu nad yw'r olewau hanfodol a'r Menyn Shea yn gadael gweddillion ar ben y dŵr a thros eich twb unwaith y bydd wedi'i orffen ac mae'n helpu'ch croen i suddo'r holl ddaioni hwnnw. Dylai sblash cyflym drosodd gyda dŵr cynnes gael gwared ar unrhyw ewyn / lliw sy'n weddill heb greu staen ystyfnig!

Nid ydym yn llanast o ran ein cynhyrchion CBD, byddwch yn dawel eich meddwl ein bod wedi treulio llawer o noson yn profi ac yn mireinio'r bom bath hwn dros fisoedd lawer. Rydym wedi bod trwy Asesiadau Diogelwch trwyadl tra'n cymryd pob cam i sicrhau ein bod yn cydymffurfio'n llwyr ac yn gyfreithiol gyda'ch diogelwch yn hollbwysig. Rydyn ni'n gwybod nad ydych chi eisiau poeni am eich cynhyrchion CBD felly rydyn ni'n gwneud yn siŵr nad oes rhaid i chi.


View Details

OUR BEST SELLERS!

The Best CBD Balm UK


Tired of CBD products that don't seem to do anything for your needs?

Our line of products have been developed with direct feedback from real world CBD users to ensure that they work effectively.

But we didn't stop there
- We also give talks at support groups for chronic conditions such as arthritis, fibromyalgia,  as well as mental health charities to ensure our products truly meet, if not exceed the expectations of those who need them most.

Below you'll see the most popular products from the past month, so you know they're a good place to start!

CBD Muscle Salve | Vegan Friendly Infinity CBD - 250mg - 1,000mg InfinityCBDUK
All natural vegan friendly CBD Muscle Salve
CBD Muscle Balm body butter all natural
Best CBD Muscle Balm UK
CBD Muscle Salve Infinity CBD
Best Extra Strong CBD Muscle Balm UK Infinity CBD Muscle Salve
Extra strong CBD Muscle Salve Infinity CBD
best cbd muscle balm uk
CBD Muscle Salve | Vegan and All Natural
CBD Muscle Salve CBD Topicals Vegan All natural by Infinity cbd
CBD Muscle Salve | Vegan Friendly Infinity CBD - 250mg - 1,000mg InfinityCBDUK
All natural vegan friendly CBD Muscle Salve
CBD Muscle Balm body butter all natural
Best CBD Muscle Balm UK
CBD Muscle Salve Infinity CBD
Best Extra Strong CBD Muscle Balm UK Infinity CBD Muscle Salve
Extra strong CBD Muscle Salve Infinity CBD
best cbd muscle balm uk
CBD Muscle Salve | Vegan and All Natural
CBD Muscle Salve CBD Topicals Vegan All natural by Infinity cbd
£39.99
£54.99

Cyhyrau CBD Salve | CBD Anfeidredd Cyfeillgar Fegan - 250mg - 1,000mg

Best Extra Strong 2000mg CBD Oil Drops UK
Best extra strong CBD Oil drops UK
2000mg Broad Spectrum Drops
all natural cbd oil drops infinity cbd 2000mg
extra strong all natural cbd oil drops
Best organic CBD Oil Drops UK extra strong
Vegan Natural Extra Strong CBD Drops made in UK Lab Tested
Extra Strong Organic CBD Oil Drops UK
Infinity CBD Oil Packaging 2000MG CBD
CBD Oil drop precautions
All natural cbd oil drops made in wales
Infinity CBD Oil Drop range vegan and all natural
Best cbd oil drops extra strong
Best Extra Strong 2000mg CBD Oil Drops UK
Best extra strong CBD Oil drops UK
2000mg Broad Spectrum Drops
all natural cbd oil drops infinity cbd 2000mg
extra strong all natural cbd oil drops
Best organic CBD Oil Drops UK extra strong
Vegan Natural Extra Strong CBD Drops made in UK Lab Tested
Extra Strong Organic CBD Oil Drops UK
Infinity CBD Oil Packaging 2000MG CBD
CBD Oil drop precautions
All natural cbd oil drops made in wales
Infinity CBD Oil Drop range vegan and all natural
Best cbd oil drops extra strong
£49.99
£79.99

2,000mg (20%) CBD Olew Diferion Ychwanegol Cryf

1000mg CBD Oil Drops Vegan InfinityCBDUK
Best CBD Oil Drops UK Wales
Broad spectrum cbd drops 1000mg
Best CBD Oil Drops UK
All natural and vegan cbd oil drops infinity cbd
All natural CBD Oil drops Infinity cbd wales
Best vegan cbd oil drops Infinity CBD
1000mg Drops CBD Oil
CBD Oil Drops Vegan all natural 1000mg
1000mg CBD Oil Drops Vegan InfinityCBDUK
Best CBD Oil Drops UK Wales
Broad spectrum cbd drops 1000mg
Best CBD Oil Drops UK
All natural and vegan cbd oil drops infinity cbd
All natural CBD Oil drops Infinity cbd wales
Best vegan cbd oil drops Infinity CBD
1000mg Drops CBD Oil
CBD Oil Drops Vegan all natural 1000mg
£31.99
£49.99

1000mg CBD Olew Diferion Fegan

Best CBD Roll On UK Calm Stick anti anxiety CBD
CBD Roll On Calm Stick Full Spectrum
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Fibromyalgia Natural
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Lavender Vegan
CBD Roll On the Calm Stick
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Relaxing Roll On Vegan
All natural CBD Skin Care Roll On
Best CBD Roll On UK Calm Stick anti anxiety CBD
CBD Roll On Calm Stick Full Spectrum
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Fibromyalgia Natural
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Lavender Vegan
CBD Roll On the Calm Stick
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Relaxing Roll On Vegan
All natural CBD Skin Care Roll On
£19.99
£24.99

CBD Roll On | Y Ffon Tawel 500mg Rhôl Tylino Ar Fegan Gyfeillgar a Holl Naturiol

Nature at it's finest

The Best CBD Oil in the UKThe Best CBD Oil in the UK


Are you tired of navigating through countless online stores, unsure about which CBD product to trust? You're not alone. With so many options and claims out there, it's hard to find reliable and high-quality CBD product you can trust.

But fear not! I'm here to provide you with peace of mind. With a focus on traceability, quality control, lab testing, and consistency, we ensure that our best selling CBD oil drops are not only affordable but also deliver the results you need. We didn't stop testing and formulating our products until feedback proved they simply worked. Say goodbye to uncertainty and hello to a trusted CBD experience.

In addition to this its been a priority that our top-notch products are not only affordable off the bat to try, but even more so for those who rely on them regularly with additional discounts available for support. 

So sit back, relax, and let us take care of your wellness needs.

Infinity CBD Quality cbd products for medical cannabis patients

ESTABLISHED 2019

We're still here for a good reason! Compliance, and peace of mind is our top priority! 
We understand how complex this market is, and are here to help navigate it to find what works for you. 

CBD/ Cannabis lab in the UK

IN HOUSE EXPERTS

Formulated in house by us. We know what products work well, and ensure that by making them ourselves, that we meet this bench mark. 

The best full spectrum CBD in the UK

FULL AND BROAD SPECTRUM EXTRACTS

No isolate/ synthetic extracts in our products. Only the good stuff! 
Full plant extract, with options with sub 0.2% THC and 0% THC to suit all needs, particularly those with medical cannabis prescriptions in the UK.

Best CBD roll on for yoga meditation and anxiety

CBD FOR RELAXATION

CBD Yoga, Meditation or as part of an on the go anxiety management routine? The Calm Stick fits in your pocket, but packs a punch. Massage the roller ball into your temples, back of your neck and any troublesome areas as and when you need it, or fifteen minutes before your next yoga/ meditation regime! 

SHOP NOW
Best CBD Massage Oil UK

CBD MASSAGE THERAPY

CBD and Massage Therapy go hand in hand. This is why so many massage therapists stock and use our massage oil for their treatments, as well as a take home pampering gift for their clients. 
The best part is our massage oil isn't just an aid to the massage process, but it's made using nourishing oils, boosted with Vitamin E and Full Spectrum CBD to deeply nourish your skin at the same time. 

SHOP NOW
Best Extra Strong 2000mg CBD Oil Drops UK
Best extra strong CBD Oil drops UK
2000mg Broad Spectrum Drops
all natural cbd oil drops infinity cbd 2000mg
extra strong all natural cbd oil drops
Best organic CBD Oil Drops UK extra strong
Vegan Natural Extra Strong CBD Drops made in UK Lab Tested
Extra Strong Organic CBD Oil Drops UK
Infinity CBD Oil Packaging 2000MG CBD
CBD Oil drop precautions
All natural cbd oil drops made in wales
Infinity CBD Oil Drop range vegan and all natural
Best cbd oil drops extra strong
Best Extra Strong 2000mg CBD Oil Drops UK
Best extra strong CBD Oil drops UK
2000mg Broad Spectrum Drops
all natural cbd oil drops infinity cbd 2000mg
extra strong all natural cbd oil drops
Best organic CBD Oil Drops UK extra strong
Vegan Natural Extra Strong CBD Drops made in UK Lab Tested
Extra Strong Organic CBD Oil Drops UK
Infinity CBD Oil Packaging 2000MG CBD
CBD Oil drop precautions
All natural cbd oil drops made in wales
Infinity CBD Oil Drop range vegan and all natural
Best cbd oil drops extra strong

2,000mg (20%) CBD Olew Diferion Ychwanegol Cryf

£49.99
£79.99

Are you looking for a cost-effective CBD solution? This is our most popular strength for our customers who use CBD regularly.

Our CBD drops offer up to 200 doses per bottle with each 10mg dose costing as little as 19p!

Take advantage of our Buy 1 Get 1 Half Price offer and experience the most popular CBD drops loved by our customers for their balance of cost and effectiveness.

Don't miss out on this unbeatable value, purchase Infinity CBD drops today!

WORTH THE INVESTMENT in yourself - We can help you make the right choice

Best CBD Roll on infinity cbd calm stick

The CBD Calm Stick is on of the first products we launched and is certainly a house favourite. Ideal for on the go top ups where ever you are, as well for sensory integration into your yoga and meditation routines!

Our CBD orbs are our version of regular gel capsaules. These are ideal for those who don't want to count drops to achiece a dose, or hold the oil under their tongue. 
An easy to use, consistent dose for those who need it! 

Best cbd capsules uk
Best organic and vegan CBD Drops uk

CBD Drops are the most popular form of CBD on the market, and with good reason. 
They can be the most adaptable, and cost effective option for your needs. 

If you want advice on where to start, please don't hesitate to reach out for support! 

WHAT OUR CUSTOMERS SAY - gENUINE REVIEWS VERIFIED AND CAN BE FOUND ON PRODUCT PAGES.

A family member suffered a breakdown recently. Stressful all round for everyone. My calm stick, previously bought in a bundle, saved my shredded nerves. Each time I felt overwhelmed, I used it, along with some counted breaths, and felt more able to cope with a very difficult situation. I do think the CBD helped me achieve equilibrium.More recently, I suffered an outbreak of hives [urticaria]...a medication allergy it seems...and intuitively reached for the calm stick to apply cbd to the itchy weals all over me in patches. Instantly soothing. So, yet another use for this little magic wand. Sadly, today I dropped the bottle, which smashed. I can't bear to be without one, so I am replacing immediately. I can't scientifically vouch for this as a treatment for hives, but it works for me.I have other Infinity products, which I also love. But the convenience of the little bottle and roll-on is superb.

Best CBD roll on in the UK The Calm Stick

Calm Stick

I have just started using your product and I have noticed a difference in a week i have nerve damage and fibromaligia and sufer from a lot of pain i noticed the difference in the way i am walking as arthritis in my hips and knees make me limp there's a lot of difference in my walking and my mood has improved greatly i have recommend your 10000 cbd oil to some pof my friends i am trying to get the right dosage i may even try a stroger one but i am so happy with the result so far thankyou

Best organic CBD Drops UK

CBD Drops

I have got to start by saying that this is an absolutely honest review and not everyone will have the same experience as I had. I have fibromyalgia and severe osteoarthritis in both knees, with arthritis developing in my hands and wrists, so suffer a lot of pain.The guys at Infinity are awesome, and I cannot fault them in any way. Rowan suggested I try one in the morning and one in the evening but, because I was sceptical (and broke!) I decided to just go with one a day and top up with oil if necessary.So I religiously took one every morning for 30 days and I didn't really notice a massive difference in my pain levels or my dexterity BUT, and there is a MASSIVE 'but'.. I have not taken them for just over a week and oh my goodness am I suffering!!! I've virtually doubled my pain medication, really struggle to get out of bed in the morning (& walk like a tin soldier when I do), I'm covered in bruises where I keep knocking into things or dropping them and I've had to start wearing my compression gloves again.These tiny little orbs actually had given me a little of my life back, but so gradually that I genuinely didn't notice the difference until I stopped taking them! I was able to work, and then have enough energy to cook a meal at night; wasn't in bed at 5.30 in so much pain that I couldn't bear standing or sitting any longer and had stopped wearing my gloves.If you struggle to count how many drops of oil you are having, try the orbs they are worth every penny.

CBD Orbs (Tablets)

Absolutely fantastic muscle rub, I couldn't function without it.I have fibromyalgia and back issues so in contact widespread pain, this amazing product helps me move and be more mobile in daily life. I've been using it and other infinity products since 2018 and the difference its has made to my daily living has been amazing. It helps lower the pain level and helps be be able to get more functionality in my mobility eases my joint pain too more than any meds from my GP ever did. Can't recommend this product enough.

CBD Muscle Salve Extra Strong

Calming CBD products for pampering, and as part of mental health management

We could all do with a little calm from time to time. These products have been used to help elevate the rewards you get in your times of relaxation, to aid you get into a familiar state of mind to meditate, or to simply turn off for ten minutes to maintain focus through the day. 

Best CBD Roll On UK Calm Stick anti anxiety CBD
CBD Roll On Calm Stick Full Spectrum
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Fibromyalgia Natural
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Lavender Vegan
CBD Roll On the Calm Stick
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Relaxing Roll On Vegan
All natural CBD Skin Care Roll On
Best CBD Roll On UK Calm Stick anti anxiety CBD
CBD Roll On Calm Stick Full Spectrum
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Fibromyalgia Natural
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Lavender Vegan
CBD Roll On the Calm Stick
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Relaxing Roll On Vegan
All natural CBD Skin Care Roll On
£19.99

InfinityCBDUK

CBD Roll On | Y Ffon Tawel 500mg Rhôl Tylino Ar Fegan Gyfeillgar a Holl Naturiol

CBD Starter Bundle Cosmetics and Drops Infinity CBD
CBD Bargain CBD Starter Kit Deal Infinity CBD Wales UK
CBD Calm Stick Full Spectrum Infinity CBD Massage Therapy bundle
Natures balm CBD Balm Moisturiser skin care bundle by Infinity CBD
500mg vegan cbd drops by infinity cbd
CBD Starter Bundle Cosmetics and Drops Infinity CBD
CBD Bargain CBD Starter Kit Deal Infinity CBD Wales UK
CBD Calm Stick Full Spectrum Infinity CBD Massage Therapy bundle
Natures balm CBD Balm Moisturiser skin care bundle by Infinity CBD
500mg vegan cbd drops by infinity cbd
£32.99

InfinityCBDUK

Bargen Bwndel Cychwynnol CBD! Diferion CBD + Balm Natur neu Ffyn Tawel

Terpene CBD Drops Infinity CBD Vegan friendly CBD
Indica CBD Drops Terpene infused drops northern lights
entourage effect cbd drop terpene infused organic cbd drops
Terpene CBD Drops Calm by Infinity CBD
1000mg CBD Drops Terpene infused
2000mg CBD drops terpene infused vegan friendly
Terpene CBD Drops Infinity CBD Vegan friendly CBD
Indica CBD Drops Terpene infused drops northern lights
entourage effect cbd drop terpene infused organic cbd drops
Terpene CBD Drops Calm by Infinity CBD
1000mg CBD Drops Terpene infused
2000mg CBD drops terpene infused vegan friendly
£19.99

Infinity CBD

CALM (Indica) | Diferion CBD Trwyth Terpene

Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Cyhyr CBD Soak Halen Bath 500mg
Cyhyr CBD Soak Halen Bath 500mg
Cyhyr CBD Soak Halen Bath 500mg
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Cyhyr CBD Soak Halen Bath 500mg
Cyhyr CBD Soak Halen Bath 500mg
Cyhyr CBD Soak Halen Bath 500mg
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
£20.00

Infinity CBD

Cyhyr CBD Soak Halen Bath 500mg

FREQUENTLY ASKED QUESTION

We aim to post all orders same day if placed Monday - Friday before noon. Despite achieving big things, we're a still a small team. So we always do our best to get your orders out, and are situated directly accross from a post office for easy dispatch. However, with royal mail delays, and other unavoidable issues, sometimes there are delays. We're not amazon, and cannot guarantee same day dispatch or the delivery time provided by our delivery partners. 

We understand that many of you rely on your CBD and often need a top up urgently. We are always happy to help you get you your CBD as soon as possible. Feel free to give us a call, or drop us an email if we can help in any way. You can use the form to the side (Or below on mobile!) 

HAVE ANY OTHER QUESTIONS?

 Feel free to leave your questions to us. We're on emails and customer support 9-5 Monday to Friday other than bank holidays, or dates announced via email/ social media. Though we are a small team so can take a couple of hours for a response on busy days. Thanks for understanding!