CBD Massage bar Vegan Friendly and Lab Tested by Infinity CBD in Wales
Vegan CBD Massage Bars Infinity CBD
CBD Massage bar CBD Massage Therapy Infinity CBD UK
Infinity CBD Vegan all natural CBD Massage Bars
CBD Massage bar Vegan Friendly and Lab Tested by Infinity CBD in Wales
Vegan CBD Massage Bars Infinity CBD
CBD Massage bar CBD Massage Therapy Infinity CBD UK
Infinity CBD Vegan all natural CBD Massage Bars

Ymlacio Bar Tylino CBD 100mg Cyfeillgar i Fegan

Click here to check out our satisfied customers reviews!!

£7.00

Made with Full Spectrum, Lab Tested CBD formulated by us in our labs.

Secure Encrypted Ordering for peace of mind.

Extra strong for targeted relief on the go that packs a punch! 

Recycle-able packaging, and made in a carbon neutral lab!

TIME TO UP YOUR DOWN TIME!

Vegan CBD Massage Bars

Best CBD Oil Drops UK 2024 Online shop
Best massage therapy services in Pembrokeshire South West Wales

Olew Tylino CBD: Popeth sydd angen i chi ei wybod

Sep 20, 2023 Rowan Bailey

Mae olew tylino CBD yn gyfuniad unigryw o echdyniad cannabidiol (CBD) ac olewau cludo sydd wedi'u cynllunio'n benodol i'w defnyddio yn ystod tylino. Mae CBD, cyfansoddyn sy'n deillio o'r planhigyn canabis, wedi ennill poblogrwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf am ei fanteision therapiwtig posibl. O'i gyfuno â therapi tylino, gall olew CBD wella'r profiad cyffredinol a darparu priodweddau iachâd ychwanegol.

Read more

The ULTIMATE indulgence for yourself or a loved one. These decadent bars produce a luxurious golden oil formulated for the ultimate absorption and effectiveness. Time for a massage like no other...  

The ultimate in CBD self care and at home massage therapy is only one checkout away... 

icon image

Organic Aduki Beans

The massage bar is designed to melt upon contact with your skin. As the decadent oils submit to your touch, the Aduki beans will begin to protrude creating the perfect texture to rub into those tired muscles and work out the knots during your next massage! 

icon image

Vegan & All Natural

Made using all natural ingredients and vegan friendly! 

We NEVER test our products on animals!

icon image

Developed by an award winning dispensary

We started Infinity CBD by using direct market research with daily CBD users and customers via our award winning dispensary. 

We wanted to make a range of products that simply worked, without compromising on quality of ingredients or paying over the odds for imported/ mass produced products. 

As always with Infinity CBD, you can count on our attention to detail, craftsmanship and traceability of our products!

Founder image

100mg Full Spectrum CBD per pack!

Cocoa and Shea butters blend to create the base for this nourishing massage bar whilst easing the aduki beans into your knots and muscles.

These 50mg CBD Massage bars are the perfect way to end the day with 2 in each pack and up to four massages from each bar.

You really can't go wrong with these

We wanted to bring the spa treatment home

Many of our customers use CBD as a topical aid to their massage therapy. So we wanted to create a solution that helped combine nourishing ingredients with the tactile Aduki beans. Creating the perfect all in one CBD Massage tool to add to your self care arsenal. 

Product image
Founder image

Nothing but Nature...

As with all our cosmetics, we only use all natural ingredients. No artificial scents or preservatives. 

So what's in these cheeky little numbers?

Unrefined Cocoa Butter

Unrefined Ghanian Shea Butter

Almond Oil boosted with
Vitamin E

Organic Cinnamon Leaf Oil
Peppermint Arvensis Oil

Full Spectrum Lab Tested CBD

That's it, nothing more, nothin less. Carefully blended and hand poured in our cosmetics lab that runs on Carbon Neutral electricity! 

Best CBD Balm UK online 2024
Best CBD Drops

Y diferion CBD Gorau

Shop now
Best CBD Chocolate UK

CBD Chocolate UK

Shop now
Best CBD Massage Therapy Supplies

Cynhyrchion Tylino CBD

Shop now
Natural CBD Skin Care

Gofal Croen CBD Naturiol

Shop now
terpene infused organic cbd oil drops uk

Diferion CBD Trwyth Terpene

Shop now

Customer Reviews

Based on 4 reviews Write a review
Best CBD products for sleep uk

Cysgwch yn Swn gyda CBD: Sut Gall y Diferion Gorau Eich Helpu i Gael Gorffwysfa o Ansawdd

Sep 08, 2023 Rowan Bailey

Cysgwch yn Swn gyda CBD: Sut Gall y Diferion Gorau Eich Helpu i Gael Gorffwysfa o Ansawdd. Deall Pwysigrwydd Cwsg o Ansawdd Mae cwsg yn agwedd sylfaenol ar ein hiechyd a'n lles cyffredinol. Mae'n chwarae rhan hanfodol mewn amrywiol swyddogaethau corfforol, gan gynnwys adferiad corfforol, atgyfnerthu cof, a rheoleiddio emosiynol. Fodd bynnag, mae llawer o unigolion yn ei chael hi'n anodd cael noson dda o gwsg. Gall ffactorau fel straen, pryder, a chyflyrau meddygol penodol darfu ar ein patrymau cysgu, gan ein gadael yn teimlo'n flinedig ac yn swnllyd yn ystod y dydd. Dyna lle mae CBD yn dod i mewn.

Read more
Cannabis Blunder | South Wales Police Exceed Expectations in response - Infinity CBD

Cannabis Blunder | South Wales Police Exceed Expectations in response

Mar 29, 2024 Rowan Bailey

8 days ago a flyer was handed out in South Wales that promoted ignorance around medical cannabis. To our surprise when someone requested a response on the matter South Wales police acted swiftly and effectively to resolve the matter in support of the issue!  We're impressed and relieved to see these steps being taken, so let's jump in to what happened! 

CBD for Back Pain: It It A Natural Solution to Find Relief? - Infinity CBD

CBD for Back Pain: It It A Natural Solution to Find Relief?

Jan 27, 2024 Rowan Bailey

Living with chronic back pain can be debilitating, affecting every aspect of your life. Traditional medical treatments can be limited and may not always provide the desired relief or can come with additional issues such as dependency or liver problems in the long term. This has led many individuals to start searching for alternative options, and one that has gained significant attention over the past few years in this arena is cannabidiol, or CBD. The issue is there's a sea of information and market spiel out there, and also the tricky fact that any reputable brand cannot talk directly about medical claims relating to CBD. This makes it very difficult to cut fact from fiction, know what to look for and trust that you're purchasing a reputable brand that isn't going to put you in legally ambiguous waters!  In this comprehensive guide, we'll explore CBD and why it has been gaining popularity with those looking for back pain relief. As with our talks, we'll be talking about this from our expertise backed by scientific evidence, customer feedback from the five years we've been open as well as personal anecdotes.

Rowans Health Update and Business Changes | 2023 Update

Diweddariad Iechyd Rowans a Newidiadau Busnes | Diweddariad 2023

Dec 12, 2023 Rowan Bailey

Diweddariad mawr am oriau agor y Nadolig, diweddariad iechyd Rowans (Mynd i'r afael â sibrydion), a chynlluniau ar gyfer Infinity CBD wrth symud ymlaen i 2024

How many cbd drops should I take?

Sawl diferyn o olew CBD ddylwn i ei gymryd? Optimeiddiwch eich dos!

Nov 10, 2023 Rowan Bailey

Yn yr erthygl hon, byddaf yn rhannu'r hyn yr ydym wedi'i ddysgu ac yn ymchwilio i'r ddealltwriaeth ohono Diferion olew CBD , eu buddion, canllawiau dos, a sut i bennu'r nifer cywir o ddiferion ar gyfer eich anghenion unigol yn effeithiol. Byddaf hefyd yn archwilio'r hyn sydd ei angen i greu diferion olew CBD premiwm y gallwch ymddiried ynddynt, yr hyn sydd angen i chi ei wybod am gyflenwadau a chynhyrchion tylino CBD, gwahanol fathau o gynhyrchion CBD a'u cymwysiadau penodol, yn ogystal â sut y gellir defnyddio CBD i helpu i reoli pryder cyn mynd i gyfrifiadau dos a darparu gwybodaeth am sgîl-effeithiau CBD posibl.

CBD Massage bar Vegan Friendly and Lab Tested by Infinity CBD in Wales
CBD Massage bar Vegan Friendly and Lab Tested by Infinity CBD in Wales
Vegan CBD Massage Bars Infinity CBD
CBD Massage bar CBD Massage Therapy Infinity CBD UK
Infinity CBD Vegan all natural CBD Massage Bars

Ymlacio Bar Tylino CBD 100mg Cyfeillgar i Fegan

Bar Tylino CBD

Mae ein bariau tylino wedi'u trwytho ag olew CBD sbectrwm llawn 100mg, mintys a dail sinamon olewau hanfodol; nid yw'r cyfuniad hwn yn arogli'n hyfryd, mae hefyd yn cynnig rhyddhad i'r sawl sy'n derbyn tylino lwcus rhag poenau.

Mae'r bar wedi'i gynllunio i doddi wrth ddod i gysylltiad â chroen, gan ddechrau eich taith i brofiad tylino synhwyraidd yn wahanol i unrhyw un arall.

Mae ffa Aduki yn creu gwead gwych sy'n helpu i ymlacio'r clymau cyhyrol hynny ac sy'n sicr o'ch symud i le perffaith i ymlacio.

Yn cynnwys 2 far tylino 50mg, perffaith ar gyfer sesiynau tylino ymlaciol lluosog.

Defnydd
Ar gyfer defnydd allanol, amserol yn unig. Cynnes yn eich dwylo a rhwbiwch yn uniongyrchol ar yr ardal mewn mudiant cylchol. Storio mewn lle oer, sych.

Rhagofalon
Rinsiwch rhag ofn y byddwch yn dod i gysylltiad â llygaid neu lid y croen. Peidiwch â defnyddio ar groen sydd wedi torri. Nid yw'r cynnyrch hwn wedi'i gynllunio i wneud diagnosis, trin, gwella neu atal afiechyd. Profwch ar ddarn bach o'r croen cyn ei gymhwyso'n llawn.

Cynhwysion
Menyn hadau cacao Theobroma, hadau Phaseolus angularis, menyn Butyrospermum parkii, olew Prunus amygdalus dulcis, olew Mentha piperita, olew dail Cinnamomum zeylanicum, blodyn canabis sativa / dail / coesyn, Tocopherol

Alergenau
Linalol, d-Limonene, Alcohol Benzyl, Salicylate Benzyl, Cinnamal, Alcohol Cinnamyl, Coumarin, Eugenol, Almon

best cbd oil for anxiety uk

Yr Olew CBD Gorau ar gyfer Pryder

Aug 09, 2023 Rowan Bailey

Yn deillio o'r planhigyn canabis, mae CBD yn un o'r cyfansoddion niferus a elwir yn cannabinoidau. Yn wahanol i'w gymar THC, nid yw CBD yn cynhyrchu unrhyw effeithiau seicoweithredol nodweddiadol, gan ei wneud yn opsiwn diogel a chyfreithlon i'r rhai sy'n ceisio rhyddhad rhag pryder. Y peth olaf sydd ei angen arnoch chi yw poeni am y statws cyfreithiol, neu deimlo'n 'uchel' pan fyddwch chi'n ceisio mynd i'r afael â phryder ydw i'n iawn?

Read more
Best Quality CBD Oil Drops UK 2024
Best massage therapy services in Pembrokeshire South West Wales

Archwilio'r Gwasanaethau Therapi Tylino Gorau yn Sir Benfro

Sep 27, 2023 Rowan Bailey

Rydym yn amlinellu'r triniaethau therapi tylino gorau sydd ar gael yn Sir Benfro, De Orllewin Cymru. Mae therapi tylino yn arfer sydd wedi'i anrhydeddu gan amser ac sydd wedi'i ddefnyddio ers canrifoedd i hyrwyddo ymlacio, lleddfu straen, a gwella lles cyffredinol. Mae'n cynnwys trin meinweoedd meddal yn y corff, gan gynnwys cyhyrau, tendonau, a gewynnau, gan ddefnyddio technegau a phwysau amrywiol. Mae therapi tylino nid yn unig yn darparu buddion corfforol ond mae hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl ac emosiynol. Yn Sir Benfro, Cymru, mae llu o wasanaethau therapi tylino eithriadol sy'n cynnig ystod eang o driniaethau i ddarparu ar gyfer anghenion a dewisiadau pob unigolyn.

Read more