Lab Tested & All Natural

PREMIUM CBD
OIL DROPS

1 TREE PLANTED

View detail
Cannavist Award Winner

BUY 1 GET 1 HALF PRICE!

best 3000mg cbd drops vegan
best 3000mg cbd drops vegan
3000mg CBD Oil Drops | Best CBD Oil UK
3000mg CBD Oil Drops Vegan all natural CBD Oil Drops
3000mg CBD Oil Drops Lab Tested Full Spectrum Drops
3000mg CBD Oil Drops
3000mg CBD Oil Drops Wales UK

3000mg CBD Olew Diferion Anfeidredd CBD Fegan a Holl Naturiol

£67.99

our finest product

Best Selling CBD Oil

So since we launched we set out to make cost effective solutions for our customers that don't compromise on quality. 

Once our initial line of 10ml CBD Drops solutions was launched we had achieved this, but still wanted to find a way to further reduce this cost for our customers whilst also reducing waste. 

So we introduced the 3K. As our 10% 1,000mg drops were by far the most popular option, we decided to bring a 'bulk buy' version in a 30ml bottle. This contains exactly the same formulation as our 1,000mg 10% drops but with 3x as much in the bottle. Price wise it is 33% cheaper than buying the equivalent in 10ml bottles and even more cost effective again if you opt for the buy 1 get 1 half price option!

Great
With smoothies!

Click here for recipe!

SAVE!

BUY 1 GET 1 HALF PRICE!

BUY NOW

our finest product

HOW OUR CBD OIL IS MADE

CBD Distillate Infinity CBD

1

CO2 Extraction

Hemp is run through a CO2 extraction process to harvest the natural oils from the plant.

This produces a thick, viscous extract rich in cannabinoids including CBD, CBDA, CBN, CBG and many others. 

This extract is then sent to a third party lab to accurately verify the content of each of these cannabinoids. This step is vital to ensure legality and potency for formulations.

In addition to potency testing this extract is also tested to ensure there has been no contamination from heavy metals in the soil, pesticides or any other nasties. 

How CBD Drops are made

2

Formulation

Once we have the third party lab reports, we can use these to run the calculations for our formulations.

In this case, we are looking to make a 10% solution to produce our 3,000mg 30ml drops and 1,000mg 10ml drops. This means that for every litre of CBD Oil we formulate in this batch, it has to have at least 100,000mg of CBD present. 

We don't combine cannabinoids to get our MG amount. The amount on the label is what you get in CBD, then all other cannabinoids, including CBDA are in addition to this amount. 

Once the calculations are cross checked and verified, we enter our edibles lab and produce our flagship CBD Oil Drops to spec!

We introduce this golden extract with an Organic Extra Virgin Olive oil and that's it. We don't add any other fillers, emulsifiers or preservatives. 

Just nature, at it's finest.

3000mg CBD Oil Drops

3

Tested & Bottled

As with all of our products, quality is vitally important. So once we have finished our formulation we proceed to further verify all paperwork, calculations and remeasure quantities produced. 

Once approved through QA/QC we proceed to bottling. Samples are taken and then sent off to a third party lab to verify the output from our calculations and to provide peace of mind to our customers. 

Once these come back and are approved then the bottles go on the shelf and are sold here online, in our shops and across all of our resellers!

Lab Tested, Quality Assured.

3,000mg CBD & Extra Virgin Olive Oil Formulation

 • Rich in Healthy Monounsaturated Fats
 • Contains Antioxidants
 • Anti-Inflammatory Properties
 • Easy to measure dosage!
 • 5mg per drop!
 • Up to 300 days in one bottle!
 • 1 Tree Planted for every bottle sold!
 • FREE Consultation before purchase!
 • 33% Cheaper than 10ml equivilant

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
Anfeidredd CBD 3000MG


Ailddiffinio cost, ansawdd a thryloywder gydag Olew CBD

Mae ein Infinity CBD 3K yn cael ei wneud gan ddefnyddio ein Distyllad CBD Sbectrwm Eang a wneir i 10% mewn potel 30ml. I'r rhai ohonoch sy'n defnyddio'r trwyth 1,000mg dyma'r cam nesaf naturiol ar gyfer hirhoedledd a chost-effeithiolrwydd, gan arbed 33% o'i gymharu â phrynu poteli 1,000mg yn unigol.

Maint cyfleus ar gyfer hygludedd a dropiwr gwydr i fesur eich dos dyddiol yn gywir!

Peidiwch â chael eich digalonni gan ein pris isel, ein nod yw dod â diferion Sbectrwm Eang o'r ansawdd gorau am bris nad yw'n torri'r banc!


250mg 10ml = 8 diferyn tua 10mg

500mg 10ml = 4 diferyn tua 10mg

1000mg 10ml = 2 ddiferyn tua 10mg

3000mg 30ml = 2 ddiferyn tua 10mg

Anfeidredd Coffi CBD 3000mg CBD Diferion
Anfeidredd CBD 3000mg


Profion Lab

Felly sut ydyn ni'n gwirio ein Cynnwys CBD a beth sydd mewn gwirionedd ym mhob potel? Rydym yn llunio ein cynnyrch gan ganiatáu ar gyfer anghysondeb o 20% mewn adroddiadau labordy sy'n golygu o leiaf mai'r cyfrif mg a ddangosir ar y botel fydd yr hyn a fydd yn bresennol yn y botel. Yn amlach na pheidio mae'n arwain at 10-20% o gynnwys CBD ychwanegol.

Gan y gall fod anghysondebau rhwng canlyniadau labordy rydym am sicrhau y gallwch gael tawelwch meddwl llwyr eich bod yn cael yr hyn yr ydych yn talu amdano. Ar gost i ni ein hunain, mae'r dull hwn yn sicrhau na fyddwch byth yn newid yn fyr. Mae ein cyfrif MG yn seiliedig ar CBD yn unig nid CBD + CBDA na chyfanswm y cyfrif cannabinoid. Mae hyn yn golygu y bydd gan ein potel 3,000mg o leiaf 3,000MG CBD ynghyd â'r holl ganabinoidau ychwanegol a geir yn ein darnau ar ei ben. Felly rydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei gael pan fyddwch chi'n prynu ein Drops Olew CBD 3000mg!


Esboniad o brofion labordy

Felly rydych chi'n siŵr o fod wedi dod ar draws y term 'CBD ar brawf Labordy' ond beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd? Sut ydych chi'n darllen adroddiad labordy ac a yw pob prawf labordy yn gyfartal?

Y rheswm pam mae CBD sydd wedi'i brofi mewn labordy yn cael ei gyffwrdd ym mhobman yw oherwydd gyda marchnad newydd sy'n dod i'r amlwg heb ei rheoleiddio mae'n bwysig gallu profi ansawdd a chynnwys eich cynhyrchion. Fodd bynnag, mae'n haws dweud na gwneud hyn ac nid af i ddim i pam heb fynd yn rhy gymhleth!

Nid yw pob prawf labordy yn cael ei wneud yr un peth, mae dau brif fath o brawf yn cael eu defnyddio yn y diwydiant hwn ar hyn o bryd, Cromatograffaeth Nwy a Chromatograffaeth Hylif Gwasgedd Uchel. Mae'r ddau o'r rhain yn ddulliau sefydledig ond mae gwahaniaeth mawr yn y canlyniadau y gallech eu gweld yn dibynnu ar ba ddull rydych chi'n ei ddewis. Er enghraifft, pe bai gennych rywfaint o olew CBD a oedd â 10% CBD ynddo a 2% CBDA ac yna'n symud ymlaen i'w brofi trwy'r ddau ddull, byddai canlyniadau HPLC yn dangos 10% CBD a 2% CBDA, byddai'r Cromatograffaeth Nwy yn dangos 12% CBD. Mae'r anghysondeb hwn oherwydd y ffaith bod Cromatograffaeth Nwy yn cynhesu'r sampl yn ystod profion ac yn ei dro yn trosi'r CBDA yn CBD. Felly nid yw eich prawf labordy yn cynrychioli gwir lefel CBD yn y deunydd ffynhonnell a brofwyd yn gywir.

Yn gyffredinol, nid dyma ddiwedd y byd a gyda chwmnïau sy'n gwybod beth maen nhw'n ei wneud bydd hyn wedi cymryd hyn i ystyriaeth.

Felly beth mae profion labordy yn ei ddangos? Yn nodweddiadol, bydd y rhan fwyaf o adroddiadau labordy y byddwch yn dod ar eu traws yn dangos profion nerth ar y pedwar prif ganabinoid (CBD, CBDA, THC a THCA). Mae'r profion nerth hyn nid yn unig yn dangos y cynnwys CBD gwirioneddol yn y cynnyrch ond hefyd cyfreithlondeb ei gynnwys THC. Bydd adroddiadau labordy mwy helaeth yn cael prawf panel llawn o'r cannabinoidau eraill yn ogystal fel CBG, CBN, Delta 8 THC ac eraill. Math arall o brawf sy'n bwysig yw un sy'n chwilio am blaladdwyr a metelau trwm, mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod yr hyn rydych chi'n ei gymryd yn ddiogel a chan fod llawer o gynhyrchwyr CBD mawr yn casglu deunyddiau crai o ffermydd lluosog / cynhaeaf nid yw byth yn ddiogel tybio eu bod 'yn lân heb wirio!

Felly sut ydyn ni'n delio â phrofion labordy?

Wel yn gyntaf rydym yn sicrhau bod ein CBD wedi'i brofi o'r ffynhonnell ar gyfer metelau trwm a phlaladdwyr, yna rydym yn sicrhau ei fod wedi'i brofi ar ôl echdynnu ar gyfer toddyddion gweddilliol i wneud yn siŵr ei fod yn gwbl lân ac yn ddiogel i'w ddefnyddio. Mae diogelwch yn hollbwysig i'n hethos a ategir gan ansawdd lle byddwn yn symud ymlaen i gael dau brawf gallu. Darperir un gan y cyflenwr ac un arall a wneir gan drydydd parti i wirio cryfder. Mae hyn yn rhoi pwynt cyfeirio cadarn i ni ar gyfer gweithgynhyrchu cyn i ni ei lunio ar gyfer ein hanghenion.

Unwaith y byddwn wedi llunio ein CBD i'r cryfder sydd ei angen arnom ar gyfer cynnyrch penodol, yna byddwn yn cael prawf labordy ychwanegol i sicrhau bod ein cymysgedd wedi'i wneud yn gywir.


Anghysonderau rhwng profion labordy

Er ein bod yn dibynnu ar brofion HPLC rydych chi'n dal i weld y gall yr un swp ddychwelyd canlyniadau gwahanol o wahanol labordai neu brofion ychwanegol. Yn nodweddiadol rydym wedi gweld amrywiad o 10-15% i fyny neu i lawr drwy'r gwahanol brofion a gawsom. Felly rydyn ni'n caniatáu gwahaniaeth o 20% gan sicrhau mai'r hyn rydyn ni'n ei nodi ar y label yw'r isafswm cynnwys CBD. Er enghraifft, bydd gan ein trwyth 1,000mg 1,000-1,200mg byth yn is. Mae hyn yn golygu eich bod chi'n gwybod eich bod chi'n cael yr hyn y gwnaethoch chi dalu amdano (ac yn aml mwy!) Ac fel bob amser gydag Infinity CBD, cyfanswm MG ein poteli yw cyfanswm MG CBD nid cannabinoidau cyfun!


Eisiau gwirio un o'n hadroddiadau labordy?

Nid ydym yn poeni am gyflenwi ein hadroddiadau labordy felly dyma brawf yr ydym wedi'i wneud yn ddiweddar. Fel y soniwyd uchod, mae hyn yn defnyddio profion HPLC ac roedd yn brawf a wnaed ar gyfer ein trwyth 30ml 3,000mg newydd sbon. Roedd hyn o swp newydd o ffynhonnell distyllad CBD. Cynhaliwyd profion nerth ar y deunydd ffynhonnell ac ar ôl llunio pedwar trwyth newydd roedd angen i ni wirio'r cymysgedd. Fe wnaethom ganiatáu ymyl o 20% ar gyfer cynnwys CBD i sicrhau mai 3,000mg oedd y lleiafswm absoliwt o gynnwys CBD yn y botel a dyma adroddiad y labordy:

Adroddiad Lab Infinity CBD 3000mg


Fel y gwelwch, roedd ein hadroddiad labordy cychwynnol ar gyfer y deunydd ffynhonnell yn unol â'r prawf hwn gan fod y canlyniadau 20% dros y marc 3,000mg, roedd llwyddiant! Felly nid yn unig y gallwch chi weld bod gan hwn yr isafswm o 3,000mg fel y nodwyd ond mewn gwirionedd 600mg+ ychwanegol na allwch chi fynd o'i le â hynny allwch chi!

Felly dyna chi, tryloywder llwyr dyna mae'n ei ddweud ar y tun fel maen nhw'n ei ddweud. Dim mwg a drychau, dim ond tryloywder agored. 3000mg o Ddiferion Olew CBD am £99 ac rydym yn plannu coeden ar eich rhan am bob potel a werthir! Stwff gwych iawn?

we love it when you love it

Featured products

Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Muscle Rub Balm massage UK ointment
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online

Cyhyrau CBD Salve | CBD Anfeidredd Cyfeillgar Fegan - 250mg - 1,000mg

£39.99
Best CBD Roll On UK Calm Stick anti anxiety CBD
Best CBD Roll On UK Calm Stick anti anxiety CBD
Best CBD Calming Roll on reviews UK
Best CBD Calming Roll on reviews best cbd for anxiety uk
Best CBD Calming Roll on reviews UK
Best CBD Calming Roll on reviews UK
CBD Roll On Calm Stick Full Spectrum
CBD Roll On the Calm Stick
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Lavender Vegan
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Fibromyalgia Natural
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Relaxing Roll On Vegan
All natural CBD Skin Care Roll On

CBD Roll On | Y Ffon Tawel 500mg Rhôl Tylino Ar Fegan Gyfeillgar a Holl Naturiol

£21.99
CBD Nature's Balm *Now stronger!* - 500mg CBD Skin Care Moisturiser and Balm InfinityCBDUK
CBD Nature's Balm *Now stronger!* - 500mg CBD Skin Care Moisturiser and Balm InfinityCBDUK
Best CBD Balm UK Skincare
All natural CBD Balm by Infinity CBD
Best CBD Balm UK coconut oil Skincare
Full Spectrum CBD Cannabis Balm UK
CBD Balm Full Spectrum all natural uk
Natures Balm Full Spectrum CBD Skin care
CBD Balm for sensitive skin Natures Balm Full spectrum
All natural cannabis balm with CBD CBG and CBN
Nature' Balm Full Spectrum CBD Moisturiser for muscles
All Natures CBD Balm made in Wales for Fibromyalgia
CBD Skin care Infinity CBD Natures Balm made in Wales

Balm Natur CBD *Nawr yn gryfach!* - Lleithydd a Balm Gofal Croen CBD 500mg

£21.99
CBD Starter Bundle Cosmetics and Drops Infinity CBD
CBD Starter Bundle Cosmetics and Drops Infinity CBD
CBD Bargain CBD Starter Kit Deal Infinity CBD Wales UK
CBD Calm Stick Full Spectrum Infinity CBD Massage Therapy bundle
Natures balm CBD Balm Moisturiser skin care bundle by Infinity CBD
500mg vegan cbd drops by infinity cbd

Bargen Bwndel Cychwynnol CBD! Diferion CBD + Balm Natur neu Ffyn Tawel

£32.99

Recipes information block

CBD SMOOTHIE RECIPE BELOW!

Section
Drop element here!

Treat yourself!

Morning Boost | CBD Smoothie Recipe

Ingredients:

 • 250ml Orange Juice 
 • 200g Natural Yoghurt
 • Handful mixed berries (Frozen works great!)
 • 1 Teaspoon Honey
 • 1/2 Teaspoon Vanilla Extract
 • 4 Drops of 10% CBD Oil
 • 1 Banana

Process:

Such a quick and easy way to kick start the day!

Simply add all of the above ingredients into a blender and pulse until it reaches your desired consistency and enjoy!! 


Pro tip: Add Ice Cubes to help cool it down if you're taking this into work. You'll be surprised how long this stays fresh! 

Follow us!

Insta Of The Day

Checking...