Calming CBD Bath Salts UK vegan natural shop online
Calming CBD Bath Salts UK vegan natural shop online
 vegan natural shop online Calming CBD Bath Salts UK
Calming CBD Bath Salts UK  vegan natural shop online
Calming CBD Bath Salts UK vegan natural shop online
Calming CBD Bath Salts UK vegan natural shop online
 vegan natural shop online Calming CBD Bath Salts UK
Calming CBD Bath Salts UK  vegan natural shop online

Infinity CBD

Tawelu Halen Baddon CBD Botanegol 500mg

Tawelu Halenau Bath CBD Halen Bath CBD Gorau ar gyfer Cyhyrau a Phryder

Mwynhewch eiliad o lonyddwch pur gyda'r Soak Bath Soak CBD Botanegol Calming Botanical premiwm hwn, wedi'i gyfuno ag elixir coeth sy'n siarad â'ch enaid. Wedi'i gynllunio ar gyfer yr eiliadau hynny pan fo heriau bywyd yn ymddangos yn llethol, y cyfuniad premiwm hwn o gynhwysion naturiol yw eich cynghreiriad, gan gynnig dihangfa i fyd o ymlacio ac adfywiad pur.

Yn gyforiog o fanteision therapiwtig halwynau Himalaya Pinc a Môr Marw , mae'r Soak Bath CBD Botanegol Tawelu yn fwy na dim ond ychwanegiad bath moethus. Mae'n brofiad trochi sy'n maethu'ch croen, yn ymlacio'r corff, ac yn lleddfu'r enaid. Mae pob gronyn o halen yn cynnwys hanfod llonyddwch, gan drawsnewid eich bath bob dydd yn werddon ryfeddol o dawelwch.

Mae'r gwir hud yn gorwedd o fewn ei gyfuniad unigryw o CBD Sbectrwm Llawn sy'n hydoddi mewn dŵr . Mae'r cynhwysyn cryf hwn yn gweithio'n gytûn â'r halwynau, gan gynnig nid yn unig socian syml ond defod hunanofal CBD gyfannol. Mae'n helpu i leddfu tensiwn yn y cyhyrau ac yn hyrwyddo adferiad, gan ei wneud yn driniaeth ôl-ymarfer perffaith neu'n feddyginiaeth lleddfol ar ôl diwrnod hir i helpu i wella iechyd cwsg .

Wedi'i wella ymhellach gydag olewau hanfodol Lafant a Peppermint naturiol a blodyn Chamomile, mae'r Bath Soak CBD hwn yn cynnig profiad aromatig sydd yr un mor gysurus â chofleidiad cynnes. Mae'r arogl yn llenwi'r awyr, gan sibrwd addewidion o dawelwch ac ymlacio wrth i chi ymgolli yn y dyfroedd tawelu.

Gellir ychwanegu Soak Bath CBD Botanegol Tawelu yn uniongyrchol at eich dŵr bath neu ei ddefnyddio gyda'r bag te amldro sydd wedi'i gynnwys ar gyfer profiad ymdrochi mwy personol. Pa bynnag ffordd y byddwch chi'n dewis ei ddefnyddio, mae un peth yn sicr - mae'r cynnyrch hwn yn trawsnewid amser bath yn ddefod tawelu sy'n eich gadael yn teimlo'n adnewyddedig ac yn barod i fynd i'r afael ag unrhyw beth.

Yn ddelfrydol fel anrheg meddylgar neu fel rhan o'ch trefn les personol, mae'r Bath Soak CBD hwn yn cynnig mwy na chroen glân yn unig - mae'n darparu noddfa lle mae straen yn toddi i ffwrdd a thawelwch yn cymryd ei le. Profwch hud Bomiau Caerfaddon CBD heddiw gyda'r Tawelwch Botanegol CBD Bath Soak a gadewch i'ch pryderon arnofio i ffwrdd.

Defnydd:

Ychwanegwch werth 2-3 llwy fwrdd i faddon poeth cyn eich trefn bath arferol, neu i gadw'r blodyn allan o'r dŵr gallwch ei roi yn y bag te a ddarperir i'w lanhau'n haws! 

Ar gyfer defnydd allanol, amserol yn unig. Gallwch roi ychydig bach ar yr ardal yr effeithiwyd arni a rhwbio mewn mudiant cylchol yn ysgafn fel exfoliant tylino yn ogystal ag ar gyfer rhyddhad wedi'i dargedu tra yn y bath.

Storio mewn lle oer, sych. Peidiwch â chyffwrdd â'ch llygaid ar ôl trin yr halwynau, golchwch eich dwylo'n drylwyr ar ôl dal yn uniongyrchol. 

Rhagofalon:

Rinsiwch rhag ofn y byddwch yn dod i gysylltiad â llygaid neu lid y croen. Nid yw'r cynnyrch hwn wedi'i gynllunio i wneud diagnosis, trin, gwella neu atal afiechyd. Profwch ar ddarn bach o'r croen cyn ei gymhwyso'n llawn.

Cynhwysion:

Halwynau Môr Marw, Halen Pinc Himalayan, Blodau Camri Sych, Polysorbate 80, Olew CBD Sbectrwm Llawn, Olew Hanfodol Lafant, Olew Hanfodol Peppermint, ataliad Fitamin E mewn olew ALMOND .

£20.00

Potent Lab Tested Full Spectrum CBD Extract

Free postage over £30! 

Best CBD Oil Drops for sleep and anxiety uk

Are you really 'turning off' when you try? When was the last time you felt your shoulders truly drop, took that deep breath in and let calm soak over you? 

We've got you covered with premium ingredients and formulations, you just do you!

1

The BEST extract money can buy.

We know how vital it is to start with a rich profile of cannabinoids that will remain consistent whether you buy these salts from us today, or in three years time.

Quality and consistency are key!

Using a quality extract makes all of the difference when it comes to formulating CBD products. Experience the difference this can make today!

2

Only richest blend of internationally renowned salts would do

Although we could use regular cheap epsom salts as is often found in cbd bath salts, we wanted to ensure optimal benefits by using the finest ingredients nature had to offer.

We settled on this rich blend of Black Hawaiian Lava, Pink Himalayan and Dead Sea Salts for the ultimate soothing soak. 

3

Perfecting the water solubility of our extract

CBD has been seen in every bath product you can imagine, however simply adding CBD to water isn't enough. It's surprising how often this is overlooked by other companies, and to us, that isn't good enough. 

We set out to create a product that simply works as effectively as possible. In order to optimise the absorption of our Full Spectrum CBD extract, we have not only blended it with Vitamin E, but made this elixir water soluble for full body absorption whilst you soak in the bath! 

4

A natural blend that inspires, soothes and calms.

Our blend of natural essential oils have been choosen for their soothing properties as well as a pairing with terpenes typically found in popular medical cannabis strains.

Using Eucalyptus, Thyme and Lemon Verbena, we have created a beautiful bouquette that serves to cool and soothe whilst complimenting any of our products you choose to use alongside it. 

Indulge in a moment of pure tranquillity with this premium Calming Botanical CBD Bath Soak, blended with an exquisite elixir that speaks to your soul.

Designed for those moments when life's challenges seem overwhelming, this premium blend of natural ingredients is your ally, offering an escape into a world of pure relaxation and rejuvenation.

Brimming with the therapeutic benefits of Pink Himalayan and Dead Sea salts, the Calming Botanical CBD Bath Soak is more than just a lavish bath addition. It is an immersive experience that nourishes your skin, relaxes the body, and soothes the soul.

Each grain of salt carries with it the essence of tranquillity, transforming your everyday bath into an extraordinary oasis of calm.

The true magic lies within its unique blend of water-soluble Full Spectrum CBD. This potent ingredient works harmoniously with the salts, offering you not just a simple soak but a holistic CBD self-care ritual. A soak in a hot bath helps ease muscle tension and promotes recovery, making it a perfect post-workout treat or a soothing remedy after a long day to help improve sleep health.


SR1web-38.jpg__PID:8feffcce-74d2-471d-916f-57daa2655aa8

Image above is a close up of the salt blend in our single serving option which can be purchased HERE. The image above is to showcase the blend, however this is the product page for the larger 500mg tin. 

Frequently Asked Questions

Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK

How do I use CBD Bath Salts?

The Calming Botanical CBD Bath Soak can be added directly to your bathwater or used with the included reusable tea bag for a more personalised bathing experience. Whichever way you choose to use it, one thing is certain - this product transforms bath time into a calming ritual that leaves you feeling rejuvenated and ready to tackle anything.

Ideal as a thoughtful gift or as part of your personal wellness routine, this CBD Bath Soak offers more than just clean skin - it provides a sanctuary where stress melts away and serenity takes its place. Experience the magic of CBD Bath Bombs today with the Calming Botanical CBD Bath Soak and let your worries float away.

We recommend between 5-10 baths using these salts, so simply place a couple of table spoons into hot running water near the end of your bath being filled and enjoy your bath as you usually would. 

If you've had a particularly hard week, there's no harm in added a quarter or a half of the tin, we just like to make things a bit more economical where possible! 

AdobeStock_657298906.jpeg__PID:a1e53321-1a2a-45c9-ba08-e2e222ec4541

What do CBD Muscle Soak Bath Salts compare to?

We have crafted this botanical CBD Bath Soak to work alongside products such as our Calm Stick CBD Roll on, Infusions CBD Oil Drops or our range of CBD Massage products for the ultimate relaxation experience. 

This means it can be used equally as a pampering product, as much as a serious tool for tackling more chronic issues. 

Using real essential oils we have a focus on utilising natures finest ingredients to support our wellness routines. Rest assured that this formulations focus and priority is you. 

For opitmal results, apply the Calm Stick 15 minutes before your bath, or follow your soak up with a CBD Massage as the perfect way to level up your relief whilst also nourishing and locking in moisture! 

Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK

Whats in them? 

As with all of our products we have a focus on quality, traceable natural ingredients, and this product is no different with 100% naturally sourced ingredients.  

Usage: Add 2-3 tablespoons worth to a hot bath before your usual bath routine, or to keep the flower out of the water you can place this in the provided tea bag for easier clean up! For external, topical use only. You can apply a small amount to affected area and gently rub in a circular motion as a massaging exfoliant as well as for targeted relief whilst in the bath.Store in a cool, dry place. Do not touch your eyes after handling the salts, wash hands thoroughly after holding directly.

Precautions: Rinse in case of contact with eyes or skin irritation. This product is not designed to diagnose, treat, cure or prevent disease. Please test on a small area of skin before full application.

Ingredients: Dead Sea Salts, Himalayan Pink Salts, Dried Chamomile Flower, Polysorbate 80, Full Spectrum CBD Oil, Lavender Essential Oil, Peppermint Essential Oil, Vitamin E suspension in ALMOND oil.

Best CBD Balm UK Online Shop 2024

 Pair It With

Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Muscle Rub Balm massage UK ointment
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Muscle Rub Balm massage UK ointment
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online
Best CBD Balm UK infinity CBD muscle salve extra strong online

Cyhyrau CBD Salve | CBD Anfeidredd Cyfeillgar Fegan - 250mg - 1,000mg

£39.99
Best CBD Roll On UK Calm Stick anti anxiety CBD
Best CBD Calming Roll on reviews UK
Best CBD Calming Roll on reviews best cbd for anxiety uk
Best CBD Calming Roll on reviews UK
Best CBD Calming Roll on reviews UK
CBD Roll On Calm Stick Full Spectrum
CBD Roll On the Calm Stick
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Lavender Vegan
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Fibromyalgia Natural
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Relaxing Roll On Vegan
All natural CBD Skin Care Roll On
Best CBD Roll On UK Calm Stick anti anxiety CBD
Best CBD Calming Roll on reviews UK
Best CBD Calming Roll on reviews best cbd for anxiety uk
Best CBD Calming Roll on reviews UK
Best CBD Calming Roll on reviews UK
CBD Roll On Calm Stick Full Spectrum
CBD Roll On the Calm Stick
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Lavender Vegan
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Roll On Fibromyalgia Natural
CBD Roll On Infinity CBD Calm Stick Relaxing Roll On Vegan
All natural CBD Skin Care Roll On

CBD Roll On | Y Ffon Tawel 500mg Rhôl Tylino Ar Fegan Gyfeillgar a Holl Naturiol

£21.99
CBD Starter Bundle Cosmetics and Drops Infinity CBD
CBD Bargain CBD Starter Kit Deal Infinity CBD Wales UK
CBD Calm Stick Full Spectrum Infinity CBD Massage Therapy bundle
Natures balm CBD Balm Moisturiser skin care bundle by Infinity CBD
500mg vegan cbd drops by infinity cbd
CBD Starter Bundle Cosmetics and Drops Infinity CBD
CBD Bargain CBD Starter Kit Deal Infinity CBD Wales UK
CBD Calm Stick Full Spectrum Infinity CBD Massage Therapy bundle
Natures balm CBD Balm Moisturiser skin care bundle by Infinity CBD
500mg vegan cbd drops by infinity cbd

Bargen Bwndel Cychwynnol CBD! Diferion CBD + Balm Natur neu Ffyn Tawel

£32.99
best CBD Massage oil by Infinity CBD
Strong CBD Massage Oil UK
Best cbd massage therapy oil Infinity CBD
CBD Massage Oil UK Back pain Muscle ache
CBD Massage Oil Made in Wales All Natural Lavender, Chamomile and Peppermint
All natural Professional CBD Massage Oil
Infinity CBD Massage Oil UK
Vegan CBD Massage Oil Infinity CBD
Extra strong CBD Massage Oil
Vegan CBD Massage Oil UK
Infinity CBD Massage Oil Therapy Full Spectrum All Natural
Best CBD Massage Oil Supplies UK
best CBD Massage oil by Infinity CBD
Strong CBD Massage Oil UK
Best cbd massage therapy oil Infinity CBD
CBD Massage Oil UK Back pain Muscle ache
CBD Massage Oil Made in Wales All Natural Lavender, Chamomile and Peppermint
All natural Professional CBD Massage Oil
Infinity CBD Massage Oil UK
Vegan CBD Massage Oil Infinity CBD
Extra strong CBD Massage Oil
Vegan CBD Massage Oil UK
Infinity CBD Massage Oil Therapy Full Spectrum All Natural
Best CBD Massage Oil Supplies UK

Olew Tylino CBD - 300mg / 900mg Sbectrwm Llawn CBD, Cyfeillgar i Fegan

£19.99

Why Do Customers Trust Us?

We've been around  in this industry since 2018 with Infinity CBD being launched at the beginning of 2019. We've stood the test of time and compliance and deliver consistent products! 

Stress-Free Experience | Our customers understand that our core focus is peace of mind, and transparency. We are a small company all told, but we still strive to deliver a solid customer experience and deliveries within a timely manner. On top of this, we automatically apply rewards points from your very first purchase to help with costs in the future!  

Customer Orientated Experience. From our price points and permenant multibuy deals to help with costs up to the consistency in the product you're receiving. We understand what it's like to be a customer in this industry as we are one! We have been using CBD daily for over 6 years, and know how important trust in the product and company is. We strive to show you the processes we use, the traceability and quality of our products as well as who we are as we have nothing to hide! 

AdobeStock_601883292.jpeg__PID:e222ec45-4167-4f2d-b893-0469fa64f14f
Best CBD oil drops for anxiety UK Online Shop 2024

You May Also Want To Checkout:

Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts
Best CBD Muscle Soak Bath Salts UK Essential Oil Pink Himalayan Salts

Cyhyr CBD Soak Halen Bath 500mg

£20.00
Calming CBD Bath Salts UK vegan natural shop online
Calming CBD Bath Salts UK vegan natural shop online
 vegan natural shop online Calming CBD Bath Salts UK
Calming CBD Bath Salts UK  vegan natural shop online
Calming CBD Bath Salts UK vegan natural shop online
Calming CBD Bath Salts UK vegan natural shop online
 vegan natural shop online Calming CBD Bath Salts UK
Calming CBD Bath Salts UK  vegan natural shop online

Tawelu Halen Baddon CBD Botanegol 500mg

£20.00
Calming Full Spectrum CBD Bath Salts
Calming Full Spectrum CBD Bath Salts
Calming Full Spectrum CBD Bath Salts
Calming Full Spectrum CBD Bath Salts
Calming Full Spectrum CBD Bath Salts
Calming Full Spectrum CBD Bath Salts
Calming Full Spectrum CBD Bath Salts
Calming Full Spectrum CBD Bath Salts
Calming Full Spectrum CBD Bath Salts
Calming Full Spectrum CBD Bath Salts
Calming Full Spectrum CBD Bath Salts
Calming Full Spectrum CBD Bath Salts
Calming Full Spectrum CBD Bath Salts
Calming Full Spectrum CBD Bath Salts

Tiwb Prawf Soak Bath CBD tawelu

£6.00