Terpene CBD Drops Infinity CBD Vegan friendly CBD
Indica CBD Drops Terpene infused drops northern lights
entourage effect cbd drop terpene infused organic cbd drops
Terpene CBD Drops Calm by Infinity CBD
1000mg CBD Drops Terpene infused
2000mg CBD drops terpene infused vegan friendly
Terpene CBD Drops Infinity CBD Vegan friendly CBD
Indica CBD Drops Terpene infused drops northern lights
entourage effect cbd drop terpene infused organic cbd drops
Terpene CBD Drops Calm by Infinity CBD
1000mg CBD Drops Terpene infused
2000mg CBD drops terpene infused vegan friendly

CALM (Indica) | Diferion CBD Trwyth Terpene

Click here to check out our satisfied customers reviews!!

£19.99

100% Organic, Single Source CBD.

Secure Encrypted Ordering for peace of mind.

Strong formula for effective results.

Recycle-able packaging, and made in a carbon neutral lab!

Section
Drop element here

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review

BUY 1 GET 1 HALF PRICE APPLIED AT CHECKOUT!

ORGANIC cbd diSTILLATE, BLENDED WITH EXTRA VIRGIN ORGANIC OLIVE OIL AND PLANT SOURCED TERPENES

Infusion Calm Indica 2000mg

THE ENTOURAGE EFFECT

The entourage effect is a proposed mechanism by which cannabis compounds other than tetrahydrocannabinol (THC) act synergistically with one another modulate the overall effects of the plant. Whether that be other cannabinoids such as CBG/CBN, Flavonoids or Terpenes.

Different strains, different results.

So in countries where the full cannabis plant can be used legally, patients opt for specific strains depending on their needs. There are literally thousands of different cannabis strains that have been found and created going far back into history. Since medical use has been taken up in Northern America of the past couple of decades the focus on sourcing specific strains or creating new ones that boast specific terpene profiles has seen a surge. 

These different strains can have a wide variety of tastes and smells as a result of their terpene profile, from more energising smells like citrus all the way to more deep rooted earthy or gassy tones in others. 

Patients will tend to trial a few different strains until they find a balance between the strength but then also the effects they require from the terpene profile from that specific strain. 

Although medicinal cannabis is available legally here in the UK, it can be cost prohibitive and not everyone is eligible. So we wanted to create a product that had the best of both worlds. A product that provides your peace of mind for quality and traceability, providing terpene profiles inspired by these strains mentioned above and completely legal and novel food compliant! 

CBD oil drops

Calm - 5% - 20% tERPENE INFUSED cbd DROPS

Inspired by Indica strains of Cannabis such as Northern Lights. Calm's most notable terpene is Myrcene, found in many Indica strains but also interestingly found in Bay leaves. Higher strengths are perfect for that end of day unwind with the lower strengths being ideal to keep things more balanced in the day. Infused with plant-sourced terpenes meaning that there is nothing in the bottle that isn't found in nature!

These terpene infused CBD drops are formulated by ourselves here in Pembrokeshire, using our specialist lab that runs on carbon neutral electricity! 

We begin with our organic, single source broad spectrum distillate, already rich in flavonoids and terpenes and blend the precise rations with our extra virgin organic olive oil. We make various strengths of infusions ranging from 5% up to 20% resulting in 2.5mg-10mg per drop!

Once the correct ratio has been achieved, we carefully introduce our unique plant sourced terpene blends whilst at the right temperature to preserve their full effects. 

the entourage effect cbd drops

The range

infusions relief hybrid 2000mg
terpene infusions calm, awaken, relief
Infusions Awaken Sativa 1000mg
Infusions Calm Indica 2000mg heart
Infusions Awaken Sativa 1000mg lemons

A wide range to suit everyones needs. Whether you need a relatively low dose that you can top up with as and when or a more rigorous routine requiring a more potent sand cost effective solution, we've got you covered!  

Terpene Infused CBD Drop Range:

Terpene CBD Drops Infinity CBD Vegan friendly CBD
Terpene CBD Drops Infinity CBD Vegan friendly CBD
Indica CBD Drops Terpene infused drops northern lights
entourage effect cbd drop terpene infused organic cbd drops
Terpene CBD Drops Calm by Infinity CBD
1000mg CBD Drops Terpene infused
2000mg CBD drops terpene infused vegan friendly

CALM (Indica) | Diferion CBD Trwyth Terpene

£19.99
Terpene CBD Drops Infinity CBD Vegan friendly CBD
Terpene CBD Drops Infinity CBD Vegan friendly CBD
Terpene CBD Drops entourage cbd drops
Terpene CBD Drops by Infinity CBD
Extra strong Terpene CBD Drops UK
2000MG CBD Drops uk Terpenes

RELIEF (Hybrid Sativa / Indica) | Diferion CBD Trwyth Terpene

£19.99
Terpene Infused CBD Drops Novel Food Vegan CBD Drops
Terpene Infused CBD Drops Novel Food Vegan CBD Drops
terpene infused vegan cbd drops entourage effect
500mg CBD Drop Terpenes Novel Food cbd
Terpene Infused 1000mg CBD Drops Vegan friendly

AWAKEN (Sativa) | Diferion CBD Trwyth Terpene

£19.99

Featured product

Terpene CBD Drops Infinity CBD Vegan friendly CBD
Terpene CBD Drops Infinity CBD Vegan friendly CBD
Indica CBD Drops Terpene infused drops northern lights
entourage effect cbd drop terpene infused organic cbd drops
Terpene CBD Drops Calm by Infinity CBD
1000mg CBD Drops Terpene infused
2000mg CBD drops terpene infused vegan friendly

CALM (Indica) | Diferion CBD Trwyth Terpene

£19.99
terpene trwytho cbd gollwng organig

Ysbrydolwyd y arllwysiadau hyn gan natur. Mae terpenes yn chwarae rhan fawr yn y defnydd o gynhyrchion Cywarch a Chanabis, ond a oeddech chi'n gwybod eu bod hefyd yn bresennol mewn perlysiau eraill? Mae llawer o fathau o ganabis yn rhannu terpenau trech â phlanhigion fel Lafant, Camri, neu hyd yn oed pinwydd!Wrth ddefnyddio Canabis yn feddyginiaethol mewn gwledydd sy'n caniatáu ei ddefnyddio'n gyfreithlon, mae cleifion yn canolbwyntio ar straen a fydd yn eu helpu i gyflawni'r hyn y maent yn edrych amdano. Gan nodi bod straenau penodol yn eu helpu i fod yn fwy egnïol, tra gall eraill helpu i gymryd pethau i lawr gam am funud i'w helpu i ymlacio.


Nawr yma yn y DU nid ydym mor ffodus â gwledydd eraill o ran mynediad at fathau o ganabis meddyginiaethol, er ei fod ar gael, mae'n gostus iawn ac yn aml yn gyfyngedig o ran cymhwysedd. Felly fe wnaethom benderfynu ei bod yn werth ymchwilio i'r straeniau allweddol a ganfuwyd yn effeithiol yn y cymunedau meddyginiaethol hyn a chreu cyfuniad terpene wedi'i deilwra sy'n eu hadlewyrchu. Ein nod oedd helpu i roi hwb i'r effaith entourage o'i gymryd ar y cyd â'n detholiad CBD Sbectrwm Eang Organig. Felly o'r diwedd dyma ni! Byth ers profi'r diferion hyn sydd wedi'u trwytho â terpene yn ein siopau ac yn yr expo Cywarch a CBD rydym wedi cael ymateb hynod gadarnhaol. Nid yn unig o ran effeithiolrwydd ond hefyd o ran cost. Dywedodd llawer o gwsmeriaid eu bod angen dos is na'u diferion CBD nodweddiadol, sy'n golygu bod y botel wedi para'n hirach!Tawel | Northern Lights Indica CBD yn disgyn

Wedi'i ysbrydoli gan fathau Indica o Ganabis fel Northern Lights. Terpene mwyaf nodedig Calm yw Myrcene, a geir mewn llawer o rywogaethau Indica ond sydd hefyd i'w cael yn ddiddorol mewn dail Bae. Mae cryfderau uwch yn berffaith ar gyfer y diwedd dydd hwnnw gyda'r cryfderau is yn ddelfrydol i gadw pethau'n fwy cytbwys yn ystod y dydd. Wedi'i drwytho â terpenau o ffynonellau planhigion sy'n golygu nad oes unrhyw beth yn y botel sydd heb ei ddarganfod ym myd natur!

CBD

Gwneir y diferion hyn gan ddefnyddio ein ffynhonnell sengl, Organic Broad Spectrum CBD Distillate. Wedi'i gymysgu'n ofalus i'w nodi yn ein labordy bwytadwy sy'n rhedeg ar drydan carbon niwtral yn Sir Benfro, Cymru. Ar gyfer yr olew cludo fe wnaethon ni brofi ystod eang o olewau a ffynonellau yn ofalus a glanio ar yr hyn y credwn yw'r Olew Olewydd Virgin Extra Organig gorau. Mae'r flavinoids cnau yn y Detholiad CBD yn ategu'r proffil blas yn berffaith cyn cael hwb botanegol gan ein fformiwla terpene o ffynhonnell planhigion.

Nofel yn Cydymffurfio!


Felly rydym yn falch o ddweud ein bod wedi cyflwyno ein cais Bwyd Newydd ac mae'r diferion trwyth Terpene hyn yn cydymffurfio! Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost atom yn info@infinity-cbd.co.uk!

Cynhwysion:
r

Organig Olew Olewydd Virgin Ychwanegol, Distyllad CBD Sbectrwm Eang Organig Un ffynhonnell, Myrcene, Alpha Pinene, a Terpinolene.